back to home dude

Slotcar Getaway

Slotcar Getaway

Về Slotcar Getaway

Bạn đang lái xe trên đoạn đường này. Nhưng bạn không phải là người duy nhất. Có đầy những chiếc xe khác. Tránh những chiếc xe khác và thu nhặt tiền trên đường đi. Với số tiền này bạn có thể mua những đường đua mới để có thể bắt đầu một thử thách mới. Bạn có thể sống sót được bao lâu?