back to home dude

Slide On

Slide On

về Slide On

Nối những viên gạch giống nhau bằng cách trượt chúng về phía nhau. Chúng sẽ di chuyển đến khi không thể di chuyển được nữa, nên hãy tính toán những bước đi của bạn cẩn thận.