back to home dude

Slender Micro

Slender Micro

về Slender Micro

Hãy cảnh giác với chàng trai Slender này! Trốn khỏi sự ghê tợn trong trò chơi khiếp sợ này. Chạy trốn và tìm ra những dấu tích để sống còn, hoặc quay đầu để đối đầu với sự sợ hãi của bạn.