back to home dude

Slender in Zombie Apocalypse

Slender in Zombie Apocalypse

Về Slender in Zombie Apocalypse

Tiêu diệt tất cả lũ thây ma và tìm những manh mối để đưa bạn đến Slenderman - ông ta là mục tiêu cuối cùng của bạn!