back to home dude

Slapathon

Slapathon

về Slapathon

Đầu tiên bạn hãy chọn nạn nhân và sau đó những vật thể bạn muốn sử dụng. Khi bạn đánh càng mạnh,bạn sẽ ghi điểm càng cao.