back to home dude

Slam Dunk Forever

Slam Dunk Forever

Về Slam Dunk Forever

Ném quả bóng vào rổ thực ra là khó hơn bạn tưởng. Quả bóng rổ được treo trên một sợi dây và nhiệm vụ của bạn là thả nó vào đúng thời điểm. Bạn bị lỡ ư? Vậy thì trò chơi sẽ kết thúc. May mắn thay là bạn có thể khiến mọi thứ dễ dàng hơn một chút cho bạn. Lò xo và nam châm có thể giúp bạn ghi điểm.