back to home dude

SkyRama

SkyRama

về SkyRama

Hãy sẵn sàng hạ cánh và xây một sân bay riêng cho bạn trên mạng! Những điều khiển không lưu, tiếp viên hàng không, phi hành đoàn mặt đất- trong trò chơi này, bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả! Hãy xây và chỉ đạo sân bay của bạn, bạn có rất nhiều hành khách để làm.