back to home dude

SkyQuest

SkyQuest

Về SkyQuest

Giúp thuyền trưởng bảo vệ tàu và lãnh thổ của ông ấy! Vị anh hùng phải không ngừng cải thiện những kỹ năng của cậu ấy để có thể di chuyển nhanh hơn và tốt hơn và sẵn sàng cho những tình huống thử thách nhất! Bạn có thể tiêu diệt tất cả những kẻ tấn công không?