back to home dude

Sky Fire Fighter

Sky Fire Fighter

về Sky Fire Fighter

Hãy giúp một tay, đang có một vụ cháy rừng. Bạn hãy tiến đến cái hồ nước, lấy nước và dập tắt lửa.