back to home dude

Sky Defender

Sky Defender

Về Sky Defender

Bảo vệ một số lượng lớn những chiếc phi thuyền tránh lại những cuộc tấn công của kẻ thù. Bạn có thể cứu lấy vương quốc và vượt qua phó vương độc ác? Mua thêm nâng cấp để làm tăng năng lượng thiêu cháy của bạn.