back to home dude

Skate Mania

Skate Mania

Về Skate Mania

Mang vào chiếc ván trượt và đi qua những địa điểm khác nhau! Thực hiện những cú vụt và tập hợp càng nhiều vật thể càng tốt để ghi điểm cao!