back to home dude

Sir Coins a Lot

Sir Coins a Lot

Về Sir Coins a Lot

Làm kỵ sĩ là một điều không hề dễ dàng. Bạn phải chi trả cho trang phục, vũ khí và cận vệ của bạn. Công việc này tốn không hề ít tiền. Vậy nên khi kỵ sĩ này vào được một tòa lâu đài với đầy tiền vàng, anh ta biết mình nên làm gì. Hãy thu thập tất cả những đồng tiền vàng và tránh tất cả những con ma.