back to home dude

Sinjid: Shadow of the Warrior

Sinjid: Shadow of the Warrior

Về Sinjid: Shadow of the Warrior

Hãy giúp cho Sinjid the Ninja thực hiện cuộc huấn luyện của anh ta. Khám phá thế giới với đầy rẫy những kẻ thù khác nhau. Đánh bại kẻ thù của Sinjid bằng những chọn lựa chiến thuật