back to home dude

Simpson úp rổ

Simpson úp rổ

về Simpson úp rổ

Homer Simpson đang cố gắng chơi bóng rổ. Không có gì là bất thường, trừ việc cái rổ liên tục di chuyển! Bạn có thể giúp anh ấy ghi thật nhiều điểm không?