back to home dude

Sim Rescue Helicopter

Sim Rescue Helicopter

về Sim Rescue Helicopter

vào trong chiếc máy bay trực thăng và thực hiện những nhiệm vụ khác nhau đễ cứu sống người! Đón lấy nạn nhân từ trong tòa nhà đang cháy và đưa anh ta đến bệnh viện một cách an toàn. Nhớ là bạn phải có đủ xăng, nếu không bạn sẽ bị đụng!