back to home dude

Sik Trix BMX Demo

Sik Trix BMX Demo

về Sik Trix BMX Demo

ngồi vào chiếc xe BMX và thực hiện chặng đường đua của bạn. Sử dụng những độ dốc khác nhau để đón gió, địa hình và thực hiện những trò biểu diễn!