back to home dude

Sift Renegade 3

Sift Renegade 3

về Sift Renegade 3

Đóng vai Kiro và hợp tác với anh của cô ta Kienji và hạ gục những kẻ thù! Sử dụng tiền để bạn kiếm được để mua những vũ khí mới và tiêu diệt tất cả những kẻ thù của bạn!