back to home dude

Sift heads: đấu gươm 3

Sift heads: đấu gươm 3

về Sift heads: đấu gươm 3

Vinnie đang trên đường truy sát kẻ thù Sam Lẳence. Tuy nhiên, Vinnie và bạn anh ấy lại bị những sát thủ khác tấn công. Hãy giúp họ đánh bại tất cả đối thủ và hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm.