back to home dude

Sift Heads: Cartels

Sift Heads: Cartels

Về Sift Heads: Cartels

Bạn đã bị giam cầm và mọi người đang cố tiêu diệt bạn. May mắn là bạn có thể trốn thoát. Giờ thì công việc của bạn là đuổi theo những tên đã gây ra tội lỗi. Đi tìm và tiêu diệt chúng!