back to home dude

Sift Heads 1 Remasterized

Sift Heads 1 Remasterized

về Sift Heads 1 Remasterized

Tiêu diệt những con quái vật, nhưng nhớ là đừng vô tình giết những người vô tội. Thế nhưng ai là những tên côn đồ, và ai là những người vô tội?