back to home dude

Siêu xe: chuyến đi bụi 2

Siêu xe: chuyến đi bụi 2

Về Siêu xe: chuyến đi bụi 2

Đã đến lúc cho một chuyến đi bụi. Hãy lên xe, dùng những gói đẩy động cơ để tăng tốc và là người đầu tiên về đích. Liệu bạn có thể mở khoá được tất cả các xe trong trò chơi này?