back to home dude

Siêu thị Vui vẻ

Siêu thị Vui vẻ

Về Siêu thị Vui vẻ

Xây dựng và quản lý siêu thị của riêng bạn! Thuê nhân viên, bảo vệ tòa nhà, theo dõi các xu hướng, quản lý doanh thu và hãy làm tốt nhất để có thể mở rộng ra các thành phố xung quanh. Bạn có thể kiếm đủ tiền và chiếm lĩnh thị trường không?