back to home dude

Siêu Sudoku

Siêu Sudoku

về Siêu Sudoku

Siêu Sudoku là một trò chơi sudoku trực tuyến vui nhộn! Chọn mức độ khó và bắt đầu điền các số từ 1 đến 9 vào các ô trống. Dùng bút chì cho những ô mà bạn chưa chắc chắn, và hãy điền vào từng hàng, cột, và phần!