back to home dude

Siêu sát thủ thây ma

Siêu sát thủ thây ma

về Siêu sát thủ thây ma

Lũ thây ma đang tấn công! Là một tay bắn tỉa, bạn có thứ vũ khí hoàn hảo để bảo vệ bản thân và căn cứ của mình. Tiêu diệt kẻ thù và làm mọi cách để sống sót.