back to home dude

Siêu Ninja tấn công cướp

Siêu Ninja tấn công cướp

về Siêu Ninja tấn công cướp

Tên Siêu Ninja này phải đánh bại kẻ thù và thu thập cam một cách nhanh nhất có thể!