back to home dude

Siêu kim loại Armor

Siêu kim loại Armor

về Siêu kim loại Armor

Nhảy vào chiếc xe tăng của bạn và chiến đấu kẻ thù! Sử dụng những vũ khí đặc biệt và cố gắng sống còn càng lâu càng tốt!