back to home dude

Siêu kết hợp

Siêu kết hợp

Về Siêu kết hợp

Bạn đang cố gắng kết hợp 3 kỹ năng để đi đến những mức độ cao hơn? Trò chơi siêu kết hợp có thể kết hợp những thử thách của trò chơi mang tính chất lô gic với kinh nghiệp nhiều người chơi bằng việc cho phép bạn thi đấu với những đối thủ mà bạn muốn. Hãy di chuyển những miếng kim cương xung quanh bảng, ghéo ba hoặc nhiều để đạt điểm. Có một đồng xu trong đó cho bạn mỗi lần bạn chơi! Hãy chơi thành người siêu kết hợp thế giới ngay bây giờ!