back to home dude

Siêu Derrick

Siêu Derrick

về Siêu Derrick

Bay và tấn công đối thủ của bạn, như vyậ chúng sẽ biến mất qua ô cửa sổ.