back to home dude

Siêu biến hoá cùng Power Rangers

Siêu biến hoá cùng Power Rangers

về Siêu biến hoá cùng Power Rangers

Đóng vai Jayden và các nhân vật Power Ranger khác, bạn phải đi qua những khu vực đầy nguy hiểm. Hãy dùng những khả năng đặc biệt của mỗi nhân vật để có thể đi được đến cuối cửa chơi.