back to home dude

Siegius

Siegius

về Siegius

Kẻ thù đang tấn công. Một đội quân lớn đang tiến gần đến trung đội của bạn. Nghĩ ra kế hoạch và đánh bại chúng.