back to home dude

Sieger Level Pack

Sieger Level Pack

Về Sieger Level Pack

Hủy diệt lâu đài và những người dân trong đó. Đầu tiên hãy quan sát xem bạn sẽ đặt thuốc nổ ở đâu để tàn phá tất cả mọi thứ chỉ trong một phát nổ.