back to home dude

Sieger 2 Age of Power

Sieger 2 Age of Power

Về Sieger 2 Age of Power

Những quả bom có thể làm nổ tung cả tòa nhà. Và đó chính là những gì bạn sẽ làm. Kẻ thù đang ẩn náu trong những tòa nhà này và bạn sẽ cho chúng thấy ai mới là tên trùm. Hãy chắc chắn rằng những con tin được an toàn, dùng ít số bom nhất có thể và gây ra cú tàn phá lớn nhất có thể.