back to home dude

Siege of Troy 1

Siege of Troy 1

về Siege of Troy 1

Bảo vệ thành Troy chống đối lại với kẻ thù! Sử dụng cung và tên để bắn gục bất kỳ hiệp sĩ nào cố gắng xâm nhập vào! Sau từng cấp độ, bạn có thể mua thêm vũ khí tối tân hơn!