back to home dude

Siege Of Osaka

Siege Of Osaka

về Siege Of Osaka

Vào vai Ninja đầy năng lượng và đi qua những cấp độ khác nhau! hạ gục những kẻ thù và cố gắng thu nhặt càng nhiều tiền càng tốt. Sau mỗi cấp độ, bạn có thể sử dụng tiền để mua thêm những tấn công đặc biệt