back to home dude

Shumojong

Shumojong

về Shumojong

trong phiên bản trò chơi mạt chược này bạn không cần tìm ra 2 hình ảnh giống nhau mà là 2 số cộng lại thành 10!Khi bạn chơi càng giỏi, bạn sẽ tiến đến cấp độ khó hơn.