back to home dude

Shotgun vs Zombies

Shotgun vs Zombies

Về Shotgun vs Zombies

Lũ thây ma đang tấn công! Cầm lấy khẩu súng của bạn và cố gắng sống sót lâu nhất có thể! Bắn chúng thành từng mảnh, đẩy lui chúng và đừng quên thu thập năng lượng để có thể sự trợ giúp!