back to home dude

Shopping Cart Hero 3

Shopping Cart Hero 3

về Shopping Cart Hero 3

Đẩy chiếc xe mua sắm của bạn xuống đồi càng nhanh càng tốt trong khả năng của bạn và thực hiện cú nhảy càng cao càng tốt! Bạn sẽ ghi điểm cho chiều cao của cú nhảy và thực hiện những pha biểu diễn! Sử dụng số tiền bạn kiếm được để mua thêm nâng cấp trong thực đơn!