back to home dude

Shopaholic Real Makeover

Shopaholic Real Makeover

về Shopaholic Real Makeover

Cô nàng nghiện mua sắm này nghĩ đã đến lúc để thay đổi diện mạo! Làm theo những chỉ dẫn và rửa sạch mặt của cô ấy trước khi bạn bắt đầu trang điểm. Bạn có thể chắc chắn cô ấy sẽ trở nên vô cùng tuyệt vời?