back to home dude

Shopaholic New York

Shopaholic New York

về Shopaholic New York

bạn sẽ có 1 ít tiền để tiêu mỗi ngày. Sử dụng tiền này để mua những bộ quần áo đẹp nhất trong những cửa hàng khác nhau tại thành phố New York sao cho bạn trở nên nổi bật nhất trước ống kính!