back to home dude

Shoot the Bottles

Shoot the Bottles

về Shoot the Bottles

Bắn vào càng nhiều những chai lọ càng tốt. Đầu tiên nó sẽ đi chậm, nhưng tốc độ sẽ tăng lên sau đó!