back to home dude

Shoot 'M

Shoot 'M

về Shoot 'M

Tích lũy tiền bằng cách tra khảo những hình nhân! Sử dụng số tiền này để mua thêm những vũ khí mới và nâng cấp để đụng mạnh hơn!