back to home dude

Shine Wars 2

Shine Wars 2

về Shine Wars 2

Hãy để cho mặt trời chiếu sáng bằng cách lăn tròn mặt trời bé nhỏ này đến mặt trăng. Làm biến mất những ngôi sao bằng cách nhấp vào chúng và sử dụng những đám mây để thay đổi hướng lăn của mặt trời.