back to home dude

Shift: Freedom

Shift: Freedom

về Shift: Freedom

trò chơi này diễn ra trong một phòng thí nghiệm bí mật. Bạn cần tìm ra phương án giải quyết để đoàn tụ cùng người yêu.Xem bạn có thể đánh bại bài thí nghiệm của tên giáo sư độc ác không nhé?