back to home dude

Sheriff Lombardooo

Sheriff Lombardooo

về Sheriff Lombardooo

El Con' Ole và đội của hắn đang lên kế hoạch tấn công nhà băng, và Sheriff Lombardooo có nhiệm vụ bảo vệ tiền. Hãy hạ gục kẻ thù, né đạn và mua vũ khí mới cũng như gói nâng cấp để tăng thêm sức mạnh.