back to home dude

Sheriff Chase

Sheriff Chase

về Sheriff Chase

Trong trò chơi đuổi bắt Sheriff, bạn vừa là chàng cao bồi tẩu thoát vừa là Sheriff đang đuổi bắt anh ta! Sử dụng những vật thể khác nhau ở mỗi hoàn cảnh để có thể hoàn tất tất cả những cấp độ.