back to home dude

Shell schock 3

Shell schock 3

về Shell schock 3

Hãy kết hợp ba hoặc nhiều hơn ba vỏ sò với nhau để tích điểm, bạn sẽ nhận được số điểm đặc biệt nếu kết hợp từ ba vỏ trở lên. Mỗi cấp độ có những chỉ tiêu khác nhau và số lần di chhuyển đã được qui định sẵn. Bạn có thể chơi đến cấp độ cuối cùng không?