back to home dude

Sheepwalk

Sheepwalk

về Sheepwalk

Bạn có nhiệm vụ mang những chú cừu về lại chuồng của chúng bởi bạn là một chú chó thân thiện và chúng không ngần ngại đi theo bạn. Tuy nhiên phải đảm bảo không để chúng bị chết đuối.