back to home dude

Shatterbot

Shatterbot

về Shatterbot

Chú người máy nhỏ này phải chạy để kết thúc và vượt qua tất cả những trở ngại.