back to home dude

Sharp Trigger 1

Sharp Trigger 1

về Sharp Trigger 1

Bạn bị rơi vào khu vực chiến tranh nguy hiểm. Bạn phải loại bỏ tất cả những kẻ thù và tìm lại những đội quân của bạn.