Trò chơi

Trò chơi online miễn phí cho mọi lứa tuổi

Thể loại thấp hơn

Shark lifting

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Trò chơi khác nhau, ví dụ như Nâng Cá Mập 2 & Nâng cá mập 1. Nâng tạ là không có gì cả. Nếu bạn là một người đàn ông thực sự, bạn sẽ nhấc các vật nặng. Giống như cá mập! Bạn hãy bắt đầu nâng cá mập đi!
gd button
Kỹ năng

Gửi phản hồi